Przepisy Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają obowiązek prowadzenia księgowości pełnej na:
– osoby fizyczne
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne osób fizycznych
– spółki partnerskie,
gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 000 000 euro.

Ważne!
Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ile wynosi limit w 2019 roku?
Do prowadzenia księgowości w formie pełnej będą zobowiązane podmioty, których przychód w 2018 roku przekroczył wartość 8 559 000 zł.

Pełna księgowość mimo niskich przychodów?
Właściciele, których przychód nie przekracza 2 000 000 euro, a mimo to chcą prowadzić pełną księgowość, zobowiązani są do zawiadomienia o tym odpowiedni Urząd Skarbowy jeszcze przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *