Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są:
– podmioty gospodarcze, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody większe niż 800 000 euro,
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna.

Księgowość pełna zmusza podatnika do wywiązywania się z szeregu obowiązków, które stanowią:
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych. Księgi muszą być prowadzone chronologicznie.
– Określanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
– Wycena aktywów i pasywów.
– Ustalanie wyniku finansowego.
– Sporządzanie sprawozdań finansowych.
– Gromadzenie i magazynowanie dowodów księgowych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych upoważnione są wyłącznie certyfikowane biura rachunkowe oraz księgowi, którzy również dysponują danym certyfikatem. Fakt ten zmusza przedsiębiorców do przekazania swojej dokumentacji profesjonalistom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *