Odprawa pieniężna

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo braku naszej winy zostajemy pozbawieni pracy, która często stanowi jedyne źródło naszego utrzymania. I co wtedy?

Postęp technologiczny znacznie ograniczył koszty związane z produkcją, jednocześnie wysoce ją zwiększając. To na pozór korzystne zjawisko sprawiło, że zwolnienia grupowe zaczęły występować na porządku dziennym.

Osoby pozbawione pracy w ten sposób nie zostały jednak pozostawione same sobie. Pracownicy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że należą im się odprawy pieniężne.
Na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przedsiębiorca, zatrudniający minimum dwudziestu pracowników zobowiązany jest do wypłaty odpraw pieniężnych.
Dotyczy to zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Jedynym warunkiem jest brak zawinienia ze strony pracownika.

Wysokość odprawy pieniężnej:
– Jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata wynosi ono wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
– Pracując dla danej firmy od 2 do 8 lat możemy ubiegać się o odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
– Ponad 8-letnia praca upoważnia nas do odebrania odprawy wynoszącej równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna nie może przekroczyć 24 tysięcy złotych.  

b6910d7886732eb00e16caa5d03ce816,640,0,0,0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *