Zdarzają się sytuacje, gdy mimo braku naszej winy zostajemy pozbawieni pracy, która często stanowi jedyne źródło naszego utrzymania. I co wtedy?

Postęp technologiczny znacznie ograniczył koszty związane z produkcją, jednocześnie wysoce ją zwiększając. To na pozór korzystne zjawisko sprawiło, że zwolnienia grupowe zaczęły występować na porządku dziennym.

Osoby pozbawione pracy w ten sposób nie zostały jednak pozostawione same sobie. Pracownicy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że należą im się odprawy pieniężne.
Na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przedsiębiorca, zatrudniający minimum dwudziestu pracowników zobowiązany jest do wypłaty odpraw pieniężnych.
Dotyczy to zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Jedynym warunkiem jest brak zawinienia ze strony pracownika.

Wysokość odprawy pieniężnej:
– Jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata wynosi ono wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
– Pracując dla danej firmy od 2 do 8 lat możemy ubiegać się o odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
– Ponad 8-letnia praca upoważnia nas do odebrania odprawy wynoszącej równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna nie może przekroczyć 24 tysięcy złotych.  

b6910d7886732eb00e16caa5d03ce816,640,0,0,0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *