Podmioty, które prowadzą działalność z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązani są do wykonywania obowiązków na podstawy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po uchwaleniu nowej ustawy obowiązki będą musiały wykonywać w sposób ściśle wskazany. W przeciwnym razie zostaną ukarani administracyjną karą pieniężną dochodzącą nawet do 1 000 000 euro oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Nowa ustawa nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, które uprawniałyby biura rachunkowe do stosowania procedur wewnętrznych, które zostały przyjęte na podstawie poprzedniej ustawy. Znaczy to tyle, że biura powinny opracować oraz przyjąć do zastosowania nowe procedury wewnętrzne przygotowane na podstawie najnowszych regulacji ustawowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *