Notą korygującą nazywamy dokument, który sporządzany jest w sytuacji gdy w fakturze pierwotnej pojawi się błąd związany z oznaczeniem sprzedawcy, nabywcy, usługi bądź towaru.

Dokument ten powinien mieć oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA”, zawierać numer kolejny i datę,
nazwy albo imiona i nazwiska wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej oraz ich adresy i numery NIP. Istotne jest aby zawrzeć w niej także datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zapłaty, jeżeli jest różna od daty wystawienia faktury. Sporządzający ją musi także pamiętać o tym żeby wskazać treść korygowanej informacji oraz podać treść prawidłową.

Nota korygująca powinna być wystawiana jeśli na fakturze pierwotnej pojawiły się na przykład takie błędy jak:
– niewłaściwe NIP,
– błędny adres sprzedawcy lub nabywcy,
– zła data sprzedaży, odbioru, terminu płatności,
złe oznaczenie towaru lub usługi.

Nie wystawiamy jej natomiast jeśli uchybienia dotyczą:
– ilości i jednostki miary dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
– zwrotu towaru lub zapłaty,
– obniżki lub upustu po wystawieniu faktury,
– błędów rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *