30 kwietnia minął termin składania deklaracji podatkowych. Minął także termin zapłaty podatku należnego, który wynika z zeznania rocznego. Co zatem czeka podatnika, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków?

Należy zdać sobie sprawę, iż niezapłacony podatek będzie stanowił zaległość podatkową. W pierwszej kolejności swoją aktywność podejmie Urząd Skarbowy, który będzie starał się odzyskać podatek wraz z odsetkami ustawowymi. Kontakt będzie chciał podjąć za pomocą wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej bądź maila. Jeżeli to nie skutkuje wówczas zacznie przesyłać pisemne wezwanie do zapłaty. Jeżeli mimo i takich działań podatnik nie ureguluje należności wówczas zostaną podjęte czynności egzekucyjne. Urząd Skarbowy może zająć cały majątek podatnika, a w przypadku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej również majątek firmowy. W skład majątku wchodzi między innymi wynagrodzenie, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz przedmioty majątkowe np. pojazdy, komputery.

 

Zobacz też: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *