Zanim jeszcze zostaną przedstawione korzyści, wynikające z bycia małym podatnikiem, warto określić warunki, jakie trzeba spełnić by nim być.

Otóż małym podatnikiem jest jednostka, której roczny obrót netto z sprzedaży nie przekracza równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki, według średniego kursu euro, publikowanego przez NBP na dzień 30 września danego roku. 

Pierwszą korzyścią zakresu podatku VAT jest możliwość stosowania metody kasowej. Oznacza to, że podatek od towarów i usług płaci się dopiero w momencie otrzymania zapłaty lub dokonania płatności. Nie stosując tej metody podatnik musiałby płacić podatek w momencie jego ustalenia, co następuje najczęściej przed otrzymaniem zapłaty lub jej wykonaniem.

Kolejną korzyścią jest możliwość stosowania uproszczonych metod księgowości. Dla wielu mniejszych przedsiębiorców wiąże się to z mniejszymi kosztami jej prowadzenia i znacznie łatwiejszą ewidencją. Prowadzenie księgowości w formie KPiR czy ryczałtu nie powoduje powstawania wielu dokumentów, a więc koszty usług księgowych są niższe. Dodatkowo nie ma potrzeby prowadzenia bardzo rozbudowanej ewidencji. To także mniejsze obowiązki wobec instytucji państwowych – nie trzeba sporządzać i składać sprawozdania finansowego.
Mały podatnik może korzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które należą do 3-8 Klasyfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *