Metoda kasowa jest jedną z metod rozliczania podatku VAT.

Według jej założeń, obowiązek rozliczenia VAT następuje dopiero po otrzymaniu zapłaty od Klienta, a nie w momencie dostarczenia produktu/wykonania usługi. Pozwala to na zachowanie płynności finansowej, gdyż nie wymaga od usługodawcy zasięgnięcia własnych środków zdobytych z innych świadczeń podczas, gdy Klient opóźnia się z uregulowaniem płatności. Obowiązek podatkowy pojawia się w momencie nastąpienia zapłaty. W wypadku, gdy abonent nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, wówczas obowiązek ten, musi pojawić się nie później niż 180 dni od wydania towaru/usługi.

Metoda kasowa zarezerwowana jest wyłącznie dla “małych podatników”. W ich skład wchodzą firmy, których wartość sprzedaży w minionym roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro. Nie jest ona jednak korzystna dla tych “małych podatników”, którzy zmagają się z problemami z płynnością finansową i nie regulują terminowo swoich zobowiązań względem dostawców.

Metoda kasowa jest nieco bardziej skomplikowana niż zasady ogólne. Jest tak chociażby ze względu na to, że przedsiębiorcy korzystający z niej muszą obowiązkowo umieszczać na fakturach sprzedaży adnotację “metoda kasowa”, która stanowi informację dla kontrahentów.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe w Krakowie z zakresu księgowości, prawa oraz kadr i płac. Oferujemy również prowadzenie księgowości online, przez Internet. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *