Sektor MŚP czyli małych i średnich przedsiębiorstw za zadanie ma grupować przedsiębiorstwa pod względem wielkości. Sektor ten istnieje nie tylko w Polsce. Stosowany jest w całej Unii Europejskiej oraz m. in. przez Organizację Stanów Zjednoczonych, Światową Organizację Handlu oraz Bank Światowy.

W sektorze MŚP znajdują się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Forma działalności nie ma tu znaczenia. Podział na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonuje od 2004 roku, kiedy to Polska obowiązek miała zharmonizować swoje prawo z prawem Unii Europejskiej.

Jak wygląda klasyfikacja MŚP?

Do przedsiębiorstw średnich zaliczają się podmioty zatrudniające 50-250 pracowników oraz generujące roczne obroty od 10 mln euro do 50 mln euro. (lub całkowity bilans roczny od 10 mln euro do 43 mln euro.

Przedsiębiorstwa małe to takie, które zatrudniają 10-50 pracowników oraz generują obroty (lub całkowity bilans roczny) od 2 mln euro do 10 mln euro.

Do mikroprzedsiębiorstw należy każdy podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz generuje roczny obrót lub całkowity bilans nie przekraczający 2 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *