Prowadząc działalność bardzo istotne okazują się cele jakie zakłada sobie przedsiębiorca. Wyznaczając sobie cele warto skorzystać z metody SMART, która pozwoli obrać właściwy kierunek naszej działalności.

Nazwa SMART to akronim 5 angielskich słów: specific, measurable, attractive, realistic, timely defined, które określają jakie cechy powinny spełniać nasze cele.

SPECIFIC – SPRECYZOWANY
Chodzi tu o konkretne wyznaczenie celu. Cel nie może być ogólnikowy musi wskazywać konkretne wartości np. wzrost sprzedaży o 10%.

MEASURABLE – MIERZALNY
Musimy wiedzieć, czy nasz został osiągnięty. Cel zatem musi nam pozwalać na bieżące monitorowanie zmian.

ATTRACTIVE – ATRAKCYJNY
Cel musi być dla nas atrakcyjny i muszą wynikać z niego jasne korzyści, które będa motywowały nas do dalszej działalności.

REALISTIC – REALNY
Musimy założyć sobie cel, który jest możliwy do osiągnięcia. W tym celu musimy uwzględnić nasze siły i zasoby.

TIME-BASED – OKREŚLONY W CZASIE
Musimy przyjąć konkretną datę, do której nasz cel musi powinien zostać zrealizowany, gdyż pozwoli nam to ustalić harmonogram i etapy naszych działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *