Podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, w którym podmiotem opodatkowanym jest jednostka uzyskująca określone przychody. PIT potocznie utożsamia się z deklaracją podatkową, jaką przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych składać muszą okresowo do organów skarbowych przedstawiając wysokość wyliczonego podatku oraz kwot, które posłużyły do jego wyliczenia.
Przy opodatkowaniu progresywnym tej formy opodatkowania według skali podatkowej obowiązują stawki 18% i 32%, a w przypadku formy liniowej 19%.

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

W odniesieniu do limitu na 2019 roku przeliczenia dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
Do korzystania ze statusu małego podatnika w 2019 roku jest podatnik, którego sprzedaż nie przekroczyła kwoty 5 135 000 zł lub w przypadku przedsiębiorstw zarządzających funduszami inwestycyjnymi prowizja nie była większa niż wartość 193 tysięcy złotych za ubiegły rok obrotowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *