Księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej obecnej firmy. Oprócz wykonywania swoich zasadniczych obowiązków, przedsiębiorcy muszą pamiętać o terminowym rozliczaniu swoich działań.

Nie jest to jednak zadaniem łatwym, stąd też często zdarza się, że obowiązki związane z księgowaniem zleca się specjalistom. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, określona jest forma księgowości. Jedną z nich, bardziej skomplikowaną, jest pełna księgowość. Kto więc zobligowany jest do zmagania się z tą księgowością? Głownie są to duże przedsiębiorstwa. Oprócz tego, obowiązkowo muszą zdecydować się na nią:

-osoby prawne np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłączeniem Skarbu państwa i NBP,
– inne spółki, których obrót netto z sprzedaży w okresie obrachunkowym przekracza 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską,
– jednostki budżetowe,
– oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
– jednostki działające w oparciu o prawo: bankowe, obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej, funduszach emerytalnych, gminy, powiaty.

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w przedsiębiorstwie. Dzięki konieczności księgowania każdej operacji, przedsiębiorca ma szeroki obraz na sytuację finansową swojej firmy.

Dowiedz się więcej na temat PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

2 Replies to “Kto zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *