Kto odpowiada za terminowe złożenie sprawozdania finansowego? Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku złożenia sprawozdania finansowego przedstawiającego nieprawdziwe informacje o spółce?

Zgodnie z informacją przedstawioną w art.4 ust. 5 ustawy o rachunkowości do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązany jest kierownik jednostki.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy księgi rachunkowe zostały powierzone specjalistom biura rachunkowego lub księgowej, kierownik jednostki nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności za poprawne złożenie sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność za sprawozdania finansowe ponoszona jest, gdy:

  • księgi rachunkowe nie są prowadzone
  • księgi rachunkowe są prowadzone ale w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
  • księgi rachunkowe przedstawiają nierzetelne informacje o podmiocie
  • sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w terminie
  • sprawozdanie finansowe przedstawia nieprawdziwe informacje o sytuacji finansowej podmiotu

Istotnie należy tutaj również wspomnieć o tym, że jeżeli spółką zarządza organ wieloosobowy to wszyscy członkowie ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe złożenie sprawozdania finansowego.

Obecnie sprawozdanie finansowe może być złożone wyłącznie w formie elektronicznej, co zobowiązuje do posiadania e-podpisu lub profilu zaufanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *