W ramach przypomnienia: KSIĘGI RACHUNKOWE!

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?
Do grona tych przedsiębiorców należą osoby fizyczne oraz prowadzone przez nie spółki cywilne, jawne, a także partnerskie, w przypadku których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz różnego rodzaju operacji finansowych, nie mogą przekroczyć 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Jak można prowadzić księgowość uproszczoną?
Ustawa o rachunkowości przewiduje trzy formy, które do wyboru ma przedsiębiorca zanim rozpocznie prowadzenie swojej działalności. Formę tą wybiera się raz, a następnie prowadzi przez cały czas funkcjonowania firmy. Te formy to:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Zalety vs. wady
Zaletami księgowości uproszczonej jest to, że:
– jest tania w prowadzeniu,
– nie jest obwarowana trudnymi do zrozumienia przepisami,
– daje możliwość monitorowania zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie.

Z kolei do wad trzeba zaliczyć:
– dostępność jedynie dla konkretnie sprecyzowanych przedsiębiorców,
– brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych analiz ekonomicznych,
– konieczność bycia na bieżąco z regulacjami prawnymi,
– odpowiedzialność za popełnione błędy spoczywające na przedsiębiorcy.

Zatem niech każdy przedsiębiorca wybierze to, co dla niego lepsze. Czy będzie to księgowość uproszczona, a może pełna księgowość?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *