Każdy typ działalności gospodarczej wymaga odpowiedniej formy prowadzenia rozliczeń.  W przypadku prowadzenia podmiotu gospodarczego, który osiąga rocznie przychody niższe niż dwa miliony euro, oczywiście po przeliczeniu na polską walutę, można prowadzić jego księgi w uproszczonej formie.

Podmioty, które prowadzą swoje księgi w tej formie to zwykle: osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne oraz spółki osób fizycznych – cywilne, jawne i partnerskie. Najbardziej popularne metody prowadzenia księgowości uproszczonej to: księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany. Każda z wymienionych powyżej metod ma określone typy działalności, które mogą z niej korzystać.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest najprostszą z wymienionych metod. Wykorzystuje się ją najczęściej w jednoosobowych formach działalności gospodarczej. Przedsiębiorca płaci podatek od kwoty swojego dochodu, który może być obliczany na zasadach ogólnych lub przy zastosowaniu stawki liniowej. Istotną informacją jest fakt, że podmioty gospodarcze prowadzące takie rozliczenia nie są zobowiązane płacić podatku za okresy, w których nie osiągnęły żadnych zysków.

Kolejną z metod jest ryczałt ewidencjonowany, z którego mogą korzystać tylko nieliczne przedsiębiorstwa. Podatek jest tu obliczany na podstawie uzyskiwanych przychodów, z pominięciem kosztów. Taki sposób prowadzenia rozliczeń może pozwolić na uzyskanie największych korzyści finansowych.

Ostatnią już z najpopularniejszych form prowadzenia księgowości uproszczonej jest karta podatkowa. Aby móc korzystać z tej metody, firma musi spełniać ściśle określone kryteria w zakresie: prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnianych pracowników. Stawka tego podatku jest stała i niezależna od dochodów przedsiębiorstwa.

Podsumowując, wybór odpowiedniej metody prowadzenia księgowości uproszczonej nie należy do łatwych zadań, warto w tej kwestii skonsultować się z ekspertem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *