Istnieje kilka rodzajów kredytów dla przedsiębiorców:
– Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na wszelkie firmowe inwestycje.
– Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżącej działalności firmy.
– Kredyt w rachunku bieżącym, nazywany również saldem debetowym, można przeznaczyć na każdy cel, a cechuje się tym, że każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który zaciągnie kredyt firmowy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od rat.

Spłacając kredyt przedsiębiorca co miesiąc wpłaca do banku część kapitałową oraz część odsetkową. Odsetki stanowią koszt uzyskania w momencie ich zapłaty, a ponieważ ratę kredytu zawierającą zarówno część kapitałową, jak i odsetkową opłaca się wspólnie, aby prawidłowo zaksięgować spłaty raty należy sporządzić dowód wewnętrzny na wartość odsetek zgodnych z harmonogramem spłaty.

Podobnie jak odsetki, w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć prowizje bankowe. Nie dotyczy to prowizji od kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych – w koszty można je zaliczyć dopiero w chwili oddania środka trwałego do użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *