Większość działających na rynku przedsiębiorstw zobligowanych jest do prowadzenia tzw. ksiąg rachunkowych. Jednak nie należy to do łatwych zadań i musi być przeprowadzone z dużą dokładnością.

Należy zwrócić uwagę na to, z czego składa się taka księga. Tworzą ją: dziennik, księga główna i księga pomocnicza oraz zestawienia obrotów, i sald ich kont, a także inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywów). Dziennik służy do codziennego zapisywania w nim informacji o danych operacjach gospodarczych. Księga główna jest czymś w rodzaju ponownego zapisu zdarzeń z dziennika. Natomiast w księdze pomocniczej znajdują się informacje bardziej szczegółowe, będące uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Wykaz składników aktywów i pasywów sporządzany jest przez podmioty, które dotychczas nie prowadziły zestawień obrotów i sald kont ksiąg głównej i pomocniczej. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone w siedzibie jednostki lub zostać zlecone komuś do prowadzenia. Wtedy jednak należy zgłosić miejsce ich prowadzenia odpowiednim organom oraz utrzymywać je w pełnej gotowości do ewentualnej kontroli. Otwieranie ksiąg rachunkowych rozpoczyna się z dniem nowego roku obrotowego, rozpoczęcia działalności i zmiany formy prawnej. Są one natomiast zamykane w dniu zakończenia działalności, roku obrotowego, czy w przeddzień zmiany formy prawnej.

W celu zasiągnięcia kolejnych informacji dotyczących ksiąg rachunkowych oraz innych tematów z zakresu księgowości zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

2 Replies to “Księgi rachunkowe”

  1. Powiem tak.Życzę każdemu aby choć chwilę pracował na tej działce.Szczególnie gdy Prezesem spółki jest jej udziałowiec. Co do zasady uważa on,że księgowa ma pracować tak jak on chce,a nie wg przepisów.Co ma zrobić księgowa gdy w dniu vat, pan Prezes nie podpisuje deklaracji bo za dużo do płacenia’ i każe wpisać koszty bez żadnej faktury mówiąc,że jutro będzie? Głupota właścicieli firm jest horrendalna i uważam, że odpowiedzialność księgowej w tym układzie jest zbyt wysoka.A w dodatku co urzędnik to inna interpretacja nawet oczywistych przepisów. Oj ludzie,ludzie za żadne pieniądze nie chcielibyście tej działki.

    1. Niestety wciąż nie brakuje osób, które do własnej działalności podchodzą nieodpowiedzialnie. Nawet najbardziej profesjonalni księgowi nie będą w stanie zagwarantować odpowiedniej opieki firmowej dokumentacji, jeżeli jej właściciele nie będą wypełniać swoich obowiązków.
      Outsourcing jest idealnym rozwiązaniem jedynie dla rzetelnych podmiotów, które pragną zapewnić swojej firmie najwyższą formę opieki.
      Zgadzasz się ze mną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *