W ramach przypomnienia: Co należy wiedzieć o księgach rachunkowych?

Księga Przychodów i Rozchodów to jedna z form księgowości uproszczonej. Polega ona na obliczaniu opodatkowania poprzez sumowanie przychodów i poniesionych kosztów w specjalistycznej księdze, a następnie obliczaniu obciążenia podatkowego na podstawie właśnie tej różnicy.

W KPiR księguje się następujące zdarzenia:
– wszelkiego rodzaju przychody, w tym przychody ze sprzedaży,
– zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych,
– wynagrodzenia pracownicze.

Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązane są:
– osoby fizyczne, które rozliczają się na podstawie zasad ogólnych opodatkowania lub podatku liniowego,
– spółki jawne, cywilne i partnerskie, których przychody za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

KPiR może być prowadzona w postaci elektronicznej. Wówczas jednak dane oprogramowanie musi posiadać pisemną instrukcję obsługi w wersji papierowej oraz umożliwiać bezzwłoczny wgląd do wprowadzonych zapisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *