Kontrole w firmie mogą przeprowadzać różne instytucje. Najpopularniejsze z nich to urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, ZUS oraz inspekcja pracy. Większość kontroli zależy od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorcy posiadają prawny obowiązek do prowadzenia książki kontroli, upoważnień oraz protokołów kontroli. Księga ta ma formę zbioru dokumentów i powinna być przechowywana w siedzibie firmy.

Wpis organu, który dokonuje kontroli w firmie powinien być wyposażony w oznaczenie organu kontroli, upoważnienie do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, datę podjęcia i zakończenia kontroli, zalecenia pokontrolne, uzasadnienie ewentualnego braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, uzasadnienie wszczęcia kontroli, zastosowanych wyjątków, przedłużenia kontroli oraz czasu jej trwania. Przedsiębiorca musi z kolei dokonać wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *