Kredyt podatkowy polega na możliwości niepłacenia zaliczek na rzecz podatku dochodowego przez jeden rok obrachunkowy. Kredyt ten przynosi rezultaty podobne jak przedłużenia terminu zapłaty podatku i rozbicia go na raty. Gwarantuje on, że w okresie kredytowania nie powstaną zobowiązania podatkowe, nie rosną również odsetki związane z zaległością podatkową.

Kredyt podatkowy zwalnia podatników rozpoczynający po raz pierwszy prowadzeni działalności gospodarczej z obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego i składania deklaracji podatkowych informujących o wysokości dochodu.

Aby skorzystać z tej możliwości należy złożyć w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku obrotowego pisemne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym o chęci wzięcia tego kredytu.
Kredyt podatkowy wziąć podatnik musi spełniać następujące warunki:

– po raz pierwszy rozpoczynać działalność,
– kwalifikować się do grona małych przedsiębiorców,
– zatrudniać co najmniej 5 pracowników, na podstawie umowy o pracę,
– osiągać przychody z działalności o wartości nie mniejszej niż 1000 euro śródmiesięcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *