Kredyt bankowy to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą.
W ramach zawartego kontraktu bank zobowiązuje się do udostępnienia określonej kwoty pieniężnej na określony okres czasu, a kredytobiorca obliguje się do zwrócenia zapożyczonej kwoty wraz z wcześniej ustaloną prowizją.

Kredyty dzielimy na następujące kategorie:
1. Dla podmiotów gospodarczych
-kredyt obrotowy,
-kredyt inwestycyjny,
2. Kredyt dla osób fizycznych
-kredyt mieszkaniowy,
-kredyt konsumpcyjny.

Kredyty stanowią idealne rozwiązanie dla osób, które nie posiadają w danym momencie gotówki na dużą inwestycje. Dzięki temu mogą zrobić ogromny krok w stronę rozwoju, co w przyszłości może przyczynić się do zwielokrotnienia zysku bądź zapewnienia stabilnej egzystencji.

Należy mieć na uwadze, że pożyczki zwłaszcza te wysokoprocentowe mogą doprowadzić do bankructwa danej jednostki. Trzeba dokładnie przeanalizować umowę pobieranej pożyczki, gdyż może zawierać ona ukryte koszty, który w znacznym stopniu osłabią finansowo daną jednostkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *