Krajowy System e-Faktur to rozwiązanie, którego celem jest uproszczenie procedury wystawiania i otrzymywania faktur, co w konsekwencji ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego i przyspieszeniu wymiany informacji pomiędzy podatnikami a administracją.

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to centralna baza faktur. System ten nadzoruje Krajowa Administracja Skarbowa.

Istotnie należy zaznaczyć, że przystępując do systemu KSeF należy dostosować procedury wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną – wprowadzono nowy typ dokumentów, czyli faktury ustrukturyzowane. Przedsiębiorca korzystający z tego systemu po wystawieniu faktury otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru, a odbiorca otrzymuje dostęp do faktury (Księgowość – jak zacząć prowadzić?)

Dokument ustrukturyzowany posiada format .XML oraz musi być zgodny ze strukturą opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE).

Cechy charakterystyczne faktur ustrukturyzowanych:

  • dokument elektroniczny wystawiony w KSeF
  • posiada numer indentyfikacyjny nadany przed KSeF
  • wystawiona jest wg określonej struktury w pliku .XML
  • pobrana może być tylko z bazy centralnej KSeF.

 

Dlaczego warto przystąpić do KSeF?

  • szybszy zwrot VAT
  • szybsza wymiana informacji
  • mniej formalności
  • usprawnienie procedur
  • ograniczenie biurokracji firmowej

Obowiązek korzystania z KSeF wprowadzono od 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *