Tytułowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Służy do ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie, a polega na zastosowaniu systemu księgowości pojedynczej. System, o którym mowa polega na bieżącym rejestrowaniu firmowych przychodów, które w księdze zapisuje się pojedynczo bezpośrednio po sfinalizowaniu transakcji.

Cechą charakterystyczną dla tej formy księgowości jest brak kontroli kapitału jednostki oraz zachodzących w nim wszelkich zmian. Firma prowadząca Księgę Przychodów i Rozchodów majątek ustalić może tylko i wyłącznie poprzez sporządzenie spisu z natury. Natomiast wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie zdarzenia gospodarcze muszą być rejestrowane chronologicznie, a następnie odpowiednio klasyfikowane.

KPiR prowadzić muszą podmioty takie, jak:
– osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne będące osobami fizycznymi, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osoby, które wykonują wolne zawody,
– osoby prowadzące działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *