Bardzo często spotykamy się z pytaniami odnośnie tego czy możliwa jest kontrola podatkowa po zamknięciu przez nas działalności gospodarczej.
Odpowiedź brzmi tak. Po zamknięciu działalności gospodarczej nadal może być ona skontrolowana przez Urząd Skarbowy za okres w którym wykonywała działalność.

Przypomnijmy, że zasadniczym zadaniem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy podatnik oby na pewno w sposób należyty wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Zamykając działalność gospodarczą nadal jesteśmy zobowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych oraz innych dokumentów, na podstawie których dokonano zapisów księgowych do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zazwyczaj jest to 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten w niektórych sytuacjach może zostać przedłużony.

Warto zaznaczyć, że okres przechowywania dokumentacji firmowej mogą określać różne ustawy.

 

Przeczytaj także: Zadania księgowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *