W przypadku egzekucji komorniczej nie ma przeszkód by zająć konto firmowe przedsiębiorcy. Komornik może przejąć wszelkie rodzaje rachunków bankowych, za wyjątkiem rachunku powierniczego.

Jeżeli rachunek bankowy jest zajęty w innym postępowaniu egzekucyjnym i nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, wówczas bank musi wstrzymać wypłatę należnych kwot i poinformować o tym fakcie komorników prowadzących egzekucję. Zajęta kwota wypłacana jest komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Komornik nie może zająć wszystkich środków dostępnych na rachunku bankowym. Wolne od zajęcia są środki pieniężne w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu.

Ponadto zwolnione z odtrącenia są:
– świadczenia alimentacyjne,
– świadczenia pieniężne wypłacane podczas bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej,
– świadczenia rodzinne,
– dodatki rodzinne,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia z pomocy społecznej,
– świadczenia integracyjne,
– świadczenia wychowawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *