Ewidencja operacji gospodarczych to podstawowe zadanie księgowości. Na sposób jaki się  księguje daną operację, oddziałuje jej rodzaj.

Operacje  gospodarcze dzieli się zazwyczaj na: 

  1. Operacje wynikowe czyli takie, które mają bezpośrednie oddziaływanie na wynik jednostki gospodarczej. Są to operacje kosztowe, przychodowe, zysków i strat nadzwyczajnych oraz operacje dotyczące podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku finansowego.
  2. Operacje bilansowe, które dotyczą zmian w składnikach majątku i kapitałów jednostki. Wśród nich wyróżnia się operacje:  aktywne, pasywne, aktywno-pasywne zwiększające sumę bilansową, aktywno-pasywne zmniejszające sumę bilansową,

Oprócz tego podziału, klasyfikacja operacji gospodarczych może być dokonana na podstawie: 

  • czasu ewidencji,
  • sposobu powstania,
  • zależności od przedsiębiorstwa,
  • wpływu na rozrachunki z partnerami gospodarczymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *