polecenie-ksiegowania

Polecenie księgowania oznaczone popularnie skrótem PK jest często stosowanym w księgowości dokumentem. Wystawia się go w bardzo wielu sytuacjach, na przykład gdy nie ma innego dokumentu potwierdzającego operację gospodarczą.

Kiedy sporządza się polecenie księgowania?

Polecenie księgowania wystawia się w szczególności w przypadku:

1) Ujmowania kwot operacji gospodarczych wynikających z różnych zestawień źródłowych dokumentów księgowych.
PRZYKŁAD: ujmowanie wynagrodzeń na podstawie zbiorczego zestawienia miesięcznego list płac),

2) Korygowanie błędnych zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.

3) Ujmowania w księgach rachunkowych operacji nie dokumentowanych innymi dokumentami.
PRZYKŁAD: zaksięgowanie naliczonej amortyzacji.

4) Dokonywanie rozliczeń kosztów i przychodów.
PRZYKŁAD: przeksięgowanie zrealizowanych przychodów.

5) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji związanych z zamykaniem i otwieraniem roku obrotowego.
PRZYKŁAD: przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy.

ksiegowosc-krakow-oferta

Polecenie księgowania – co powinno zawierać?

 1. określenie rodzaju dowodu (polecenie księgowania – PK),
 2. wskazanie numeru identyfikacyjnego,
 3. określenie strony (nazwa, adres) dokonującej operacji gospodarczej,
 4. datę wystawienia PK,
 5. datę, pod którą należy dokonać księgowania,
 6. dowód (wskazanie dokumentu, którego dotyczy polecenie),
 7. treść dotyczącą zdarzenia,
 8. symbol konta, stronę (Wn lub Ma) i kwotę do księgowana,
 9. sumę kwot obrotów po stronie Wn i Ma,
 10. liczbę załączników (PK należy sporządzić w jednym egzemplarzu),
 11. podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej, zatwierdzającej i księgującej.

One Reply to “Kiedy sporządza się polecenie księgowania?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *