Przepisy rzadko kiedy dopuszczają księgowanie operacji gospodarczych na podstawie paragonów. Jednak takie sytuacje są dopuszczalne. Kiedy? 

pelna ksiegowosc Krakow

Zgodnie z rozporządzeniem wydatki na zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych, a także wydatki poniesione na zakup paliwa i olejów, ale za granicą można ująć na podstawie paragonu. W takich sytuacjach należy zaksięgować pełną wartość paragonu, bez odliczania podatku VAT.

Kolejnym wyjątkiem, jaki może być zaksięgowany na podstawie paragonu jest koszt przejazdu autostradą. Paragon w takim przypadku musi zawierać:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),
  • numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za którą przejazd pobierana jest opłata,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

i wtedy może zostać uznany za fakturę, a podatek VAT zostać odliczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *