Najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości w Polsce jest pełna księgowość. Kto jest zobowiązany do ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych?

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych często przeraża przedsiębiorców, którzy muszą ewidencjonować każdą złotówkę przepływającą przez firmę.

Pełna księgowość zobowiązuje do:
– chronologicznego zapisu danych o wszystkich wykonywanych operacjach finansowych
– stosowania podwójnego zapisu
– precyzyjnego opisywania operacji z księgi głównej
– sporządzania inwentarza na dzień zamknięcia ksiąg
– przygotowania zestawienia obrotów i sald.

Niektórzy przedsiębiorcy dobrowolnie decydują się na prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej reguluje ustawa o rachunkowości (art 2, ust. 1), która mówi o tym, że księgi rachunkowe muszą prowadzić między innymi: spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne.
Oprócz nich konieczność prowadzenia pełnych ksiąg obejmuje także osoby fizyczne, spółki jawne, spółki cywilne zawarte przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wynoszą równowartość w złotówkach kwoty 2 000 000 euro.

 

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – przeczytaj nasz kolejny artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *