Kartą podatkową nazywamy uproszczoną formę opodatkowania, która zalecana jest osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą pierwszy raz. Pomioty mogące korzystać z karty podatkowej to przede wszystkim te prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Również przedsiębiorcy reprezentujący tzw. wolne zawody mogą skorzystać z karty podatkowej.

Zaletami prowadzenia karty podatkowej są zwolnienie od:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych (zarezerwowanych dla pełnej księgowości),
– składania zeznań podatkowych,
– składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu,
– wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Wartość podatku, który należy zapłacić do Urzędu Skarbowego co miesiąc jest stała i uzależniona od kilku czynników, tj.:
– rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
– liczby zatrudnionych pracowników,
– liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

UWAGA!
Od 2022 roku z karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej w roku poprzednim i kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania. Dodatkowo moga z niej korzystać osoby, które w 2021 roku złożyli wniosek o zmianę opodatkowania na kartę podatkową.

One Reply to “Karta podatkowa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *