Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy korzystanie z wielu składników majątku między innymi maszyn produkcyjnych oraz samochodów. Elementy te można uznać za środki trwałe pod warunkiem, że są wykorzystywane na rzecz potrzeb przedsiębiorstwa, są w pełni zdolne do użytkowania, jak również stanowią własność bądź współwłasność przedsiębiorstwa oraz zostały nabyte w jego własnym zakresie. Ich przewidywany okres użytkowania również nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Jeżeli składniki te zostały zakupione jako fabrycznie nowe wówczas możliwa jest ich jednorazowa amortyzacja. Fabrycznie nowe czyli takie, które nigdy wcześniej nie były użytkowane ani przez nabywcę ani przez jakiegokolwiek podatnika.

Przewidziany jest jednak limit jednorazowej amortyzacji. Wynosi on 100 000 złotych w skali roku. Ważne jest także, że łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych wynosić musi nie mniej niż 10 000 złotych, a wartość początkowa każdego z nich musi przekroczyć 3 500 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *