Od początku 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał swoje osobiste konto ZUS, na które będzie dokonywał regulacji wszystkich swoich składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie każdy z nich dysponuje czterema osobnymi kontami, na które wpływają odpowiednio składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, jak również funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Indywidualny numer konta przedsiębiorcy będzie pozwalał od razu zidentyfikować płatnika składek, co zapewni większą przejrzystość w płatnościach. Zmiana ta ma również spowodować otworzenie drogi do połączeń przelewów składkowych i podatkowych. Łatwiejsze będzie również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Jedno konto pozwoli prawnie zrównać papierowe zaświadczenia z tymi, które można wygenerować w postaci elektronicznej za pomocą systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *