Sprzedaż alkoholu

Sprzedaż alkoholu w sklepie zobowiązuje do uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Na mocy ustawy wydaje się trzy odmienne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży zezwolenie wydaje się na określony czas nie krótszy niż 2 lata. Zezwolenie to jest płatne. W przypadku niedokonania wpłaty należy liczyć się z cofnięciem zezwolenia na sprzedaż.

Sprzedaż broni

O tym jak założyć sklep z bronią i jakich formalności należy dopełnić określają z góry przepisy.

Koncesja to nie jedyny obowiązek przy obrocie bronią, właściciel sklepu musi spełnić szereg innych warunków, jak posiadanie odpowiedniego zaświadczenia z konkretnych instytucji, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego czy dokumentu potwierdzającego przygotowanie do zawodu.

Sprzedaż żywności

Sprzedawana żywność musi być odpowiednio etykietowana. Etykiety, wyraźne, czytelne i widoczne, powinny zawierać dane dotyczące składu, zastosowanych dodatków lub składników zastępczych, ewentualnej zawartości alergenów. Etykieta mięs i olejów lub tłuszczów powinna informować o pochodzeniu produktów.

Sprzedaż odzieży używanej

Przed dopuszczeniem do sprzedaży odzież używana powinna być zdezynfekowana, wymagane jest również jej posortowanie. Dezynfekcja powinna zostać potwierdzona stosownych świadectwem w miejscu nabycia odzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *