Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy, ale aktu założycielskiego. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami:

  • nie ma konieczności zwołania zgromadzeń,
  • podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów,
  • nie przeprowadza się tajnych głosowań.

Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się także z dodatkowymi formalnościami, które nie dotyczą działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać, decydując się na założenie spółki z o.o.:

  • podejmowanie uchwał wymaga sporządzenia protokołów, które są podpisywane przez jedynego wspólnika,
  • czynności prawne pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego,
  • działalność w formie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *