Osiągnięcie przychodów, wiąże się z ponoszeniem kosztów. Aby dobrze panować nad kosztami, trzeba je odpowiednio ewidencjonować. O tym jak ważną jest to sprawą, świadczą aż dwa zespoły kont w ZPK, służące do ewidencji księgowej kosztów.

Do ewidencji kosztów w księgach rachunkowych służy zespół kont nr 4 i 5. W zespole numer 4 ewidencjonuje się koszty w układzie rodzajowym, czyli ze względu na ich rodzaj.

Wyróżnia się w nim następujące konta kosztowe:
– zużycie materiałów i energii,
– usługi obce,
– podatki i opłaty,
– wynagrodzenia,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
– amortyzacja,
– pozostałe koszty rodzajowe.

Ewidencja kosztów w zespole kont nr 5 dotyczy układu funkcjonalnego kosztów, czyli klasyfikacji kosztów ze względu na ich pochodzenie.

W tym wypadku wyróżnia się następujące konta kosztowe:
– koszty działalności podstawowej,
– koszty wydziałowe,
– koszty zakupu,
– koszty sprzedaży,
– koszty handlowe,
– koszty działalności pomocniczej,
– koszty zarządu,
– rozliczenie kosztów działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *