Konieczność prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych uzależniona jest od rodzaju podmiotu. Do prowadzenia księgowości w formie pełnej zobowiązane są:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie,
których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Ewidencje w formie ksiąg rachunkowych należy prowadzić z zachowaniem narzuconych przez przepisy Ustawy o Rachunkowości zasad.

Wszelkie błędy w zapisach muszą zostać w odpowiedni sposób skorygowane. Jak poprawić błąd w księgach rachunkowych?

1. Skreślenie błędnej informacji oraz wpisanie prawidłowych danych. Istotne jest tutaj zachowanie czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki wraz z datą.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych odpowiednich dowodów potwierdzających korekty błędnych zapisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *