Praca w godzinach nadliczbowych to nic innego, jak wykonywanie pracy ponad ustalone normy czasu pracy. Jak wiadomo – polskie prawo przewiduje dwie normy czasu pracy, a mianowicie:
– dobowa, która nie przekracza 8 godzin,
– średniotygodniowa, która nie przekracza 40 godzin.

Idąc tym tropem – pracą w godzinach nadliczbowych nazwiemy sytuację, kiedy ilość godzin pracy przekroczy normę dobową, bądź średniotygodniową (w zależności od tego, jaki system został ustalony w danym przedsiębiorstwie).

Istnieją sytuację, kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna. Owe sytuacje to:
– konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia, mienia, bądź środowiska,
– szczególna (nagła) sytuacja w firmie.

Praca w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć:
– 150h w roku kalendarzowym,
– 8h w tygodniu,
– 5h w ciągu doby.

Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy:
– kobiet w ciąży,
– pracowników młodocianych.

Pracownik, który pracuje w godzinach nadliczbowych, ma prawo do normalnego wynagrodzenia + dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100%, co uzależnione jest od tego
– czy praca odbywała się w porze dziennej/nocnej,
– czy praca odbywała się w dniu wolnym/roboczym.

W razie pytań odnośnie pracy w godzinach nadliczbowych, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *