W przypadku gdy pracownik z powodu choroby bądź innej przyczyny przepracował tylko część miesiąca przedsiębiorcy często stają przed problemem, jaki stanowi określenie przysługującego mu wynagrodzenia.

Kwestię tę należy rozważyć w kilku przypadkach:

1. Nieobecność z powodu choroby
Pensję pracownika, który pobierał wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne wylicza się dzieląc jego pełne miesięczne wynagrodzenie na 30 dni, kolejno mnożąc otrzymaną kwotę przez dni choroby, a następnie otrzymaną kwotę odejmując od wynagrodzenia, które przysługuje mu za cały miesiąc.

2. Nieobecność spowodowana innym czynnikiem niż choroba
Pracownik, który nie pobierał świadczeń chorobowych, ponieważ jego nieobecności nie można usprawiedliwić stanem zdrowia pobiera wynagrodzenie, którego wysokość wylicza się następująco:
W pierwszej kolejności miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin, która przypada do przepracowania w danym dniu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez ilość godzin nieprzepracowanych, a następnie otrzymany wynik należy odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje mu za cały miesiąc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *