Pojęcie fuzji występuje w wielu dziedzinach życia. Również w ekonomii. Na czym polega więc fuzja przedsiębiorstw? Jest to dobrowolne połączenie się majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Łączą się one w jeden organizm z nadzieją, że dzięki temu ich sytuacja się poprawi.

Najogólniejszy podział fuzji to:
fuzja pozioma,
fuzja pionowa,
fuzja konglomeratowa.

FUZJA POZIOMA – inaczej horyzontalna. Polega na łączeniu się przedsiębiorstw z tej samej branży. Dzięki temu mogą one polepszyć swoją sytuacje na rynku oraz zwalczyć konkurencje.

FUZJA PIONOWA -czyli wertykalna. Łączą się firmy z tej samej gałęzi, lecz różnego etapu produkcji. Efektem może być na przykład pozbawienie konkurencji ważnego dostawcy, źródła zaopatrzenia.

FUZJA KONGLOMERATOWA – fuzja zachodzi pomiędzy firmami nie związanymi ze sobą, często działających w różnych sektorach, na różnym rynku. Stosujemy ją, gdy chcemy bardzo szybko zdobyć coś nowego, osiągnąć nowe kompetencje, wejść do nowej dziedziny, branży. Niestety fuzja konglomeratowa może okazać się bardzo niebezpieczna, ponieważ ciężko jest zapanować nad zarządzaniem szerokiego spektrum obszarów działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *