Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzone na nim środki są przeznaczone na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze te są przeznaczane w szczególności na aktywizację osób bezrobotnych, czyli:

  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • szkolenia i przekwalifikowanie bezrobotnych,
  • rozwój pośrednictwa zawodowego,
  • rozwój systemów informatycznych,
  • badania rynku pracy.

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku. Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić m.in. przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u, a także pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej, za pracowników, którzy ukończyli:

  • kobiety: 55 lat,
  • mężczyźni: 60 lat oraz
  • za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *