Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do rozliczania podatkowego. Wiąże się to m.in. z koniecznością skompletowania odpowiednich dokumentacji oraz odprowadzaniem podatków do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do wystawienia dokumentu wewnętrznego.

Faktura VAT wewnętrzna dotyczy sytuacji takich, jak:

  • zwrot dotacji
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług
  • nieodpłatne przekazanie towaru lub usługi

Pochodną oryginalnej faktury stanowią obecnie dokumenty i formularze zwane inaczej notami. W wielu przypadkach stanowić mogą także jedyną formę poświadczającą przeprowadzenie danej czynności. Przedsiębiorcy mimo zwolnienia z wymogu wystawienia faktury wciąż mogą być zobowiązani do obliczania i regulowania należności podatku VAT w własnym zakresie. W takiej sytuacji właśnie sporządzanie dokumentu wewnętrznego może potwierdzić transakcję.

W prawidłowo sporządzonej fakturze znajdować się powinna data sprzedaży oraz sporządzenia noty, dane sprzedawcy i nabywcy, cena jednostkowa, zbiorcza wartość sprzedaży netto oraz kwota brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *