Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są do rejestrowania każdej transakcji za pomocą faktury VAT. Jaki jednak dokument wystawiają podatnicy niebędący VAT-owcami?

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT-u muszą wystawić fakturę jeżeli zażąda tego nabywca towaru lub usługi. Żądanie takie może zgłosić w przeciągu trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub usługi bądź otrzymano część lub całość zapłaty.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT bez względu na to czy rejestrowali się w urzędzie skarbowym jako podatnicy VAT czy też nie mogą wystawiać faktury.

Faktura wystawiona przez nievatowca powinna zawierać następujące elementy:
-data wystawienia,
-numer faktury,
-imiona i nazwiska bądź nazwa podatników,
-rodzaj towaru lub usługi,
-liczba dostarczonych towarów bądź zakres wykonywanych usług,
-cena jednostkowa towaru lub faktury,
-kwota należności ogółem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *