Prowadzenie pełnej księgowości opiera się na dokonywaniu ewidencji operacji gospodarczych zachodzących w jednostce, na kontach księgowych. Każda operacja oddziałując na kształtowanie wyniku finansowego jednostki, jest dodatkowo ewidencjonowana na kontach, obejmujących koszty i przychody.

Koszty na kontach księgi rachunkowej mogą być ewidencjonowane w dwóch układach na raz lub w tylko na jednym, wybranym. Wybór ten stanowi zaletę pełnej księgowości. Tak więc istnieją dwa układy: rodzajowy oraz funkcjonalny.

W układzie rodzajowym koszty ewidencjonuje się na kontach: 

  • Zużycie materiałów i energii,
  • Usługi obce,
  • Opłaty i podatki,
  • Wynagrodzenia,
  • Amortyzacja,
  • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  • pozostałe koszty.

Układ funkcjonalny może składać się z następujących kont: 

  • Koszty działalności podstawowej (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe),
  • Koszty handlowe (firmy handlowe).

2 Replies to “Ewidencja kosztów na kontach księgi rachunkowej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *