Pracodawca musi liczyć się z koniecznością zapewnienia pracownikowi odzieży oraz obuwia roboczego. Obowiązek ten posiada w sytuacji, gdy wykonywana przez pracownika praca może niszczyć bądź doprowadzić do poważnego zabrudzenia jego stroju. Ponadto konieczność taka czasem wynika z aspektów technicznych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa higieny pracy.
Zazwyczaj praca ta wiąże się z obsługą maszyn oraz innych urządzeń technicznych bądź podczas zagrożenia skażeniem środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznie zakaźnymi.
Pracodawca przydzielając odzież roboczą powierza pracownikowi za nią pełną odpowiedzialność.

Jeżeli zagrożenia takie nie występują pracownik, po ustaleniu tego faktu z pracodawcą, może samodzielnie zatroszczyć się o swój strój. W takich przypadkach odzież i obuwie robocze nie muszą spełniać wymogów Polskich Norm, muszą być jednak dostosowane do specyfiki pracy.
Jeżeli pracownik samodzielnie zapewnia sobie odzież roboczą wówczas pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia mu w zamian ekwiwalentu. Jego wysokość ustala się poprzez rozpoznanie przeprowadzone w lokalnych placówkach handlowych.

Kupując odzież dla pracownika koniecznie zachowaj PARAGON !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *