deklaracje podatkowe

Od 2015 roku pojawiły się nowe deklaracje podatkowe, które obowiązkowo muszą być sporządzane i wysyłane do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem Internetu. Od stycznia 2015 roku deklaracje takie jak: PIT-4R, PIT-8AR,  PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, PIT-40,  CIT-8,  IFT-2 muszą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie dotyczy to jednak wszystkich.

Obowiązek ten nie dotyczy: 

  • płatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podmiotów niepełniące funkcji płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • podatników lub płatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają za rok podatkowy dla maksymalnie pięciu osób (osób fizycznych).

Poza obowiązkiem składania tych deklaracji do Urzędu Skarbowego zmianie uległy terminy ich składania. Deklaracje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40  w formie papierowej należy złożyć do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia, a nie końca lutego jak to było wcześniej. Natomiast jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na elektroniczne złożenie tych deklaracji, będzie mu przysługiwał standardowy termin.

3 Replies to “E-deklaracje”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *