Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do najprostszych czynności. Wciąż zmieniające się przepisy prawne, rosnąca konkurencja i warunki gospodarcze znacznie wpływają na stan danego przedsiębiorstwa. W skutkach dojść może do sytuacji, którą potocznie nazywa się “działaniem na szkodę spółki”. Rozwój firmy nie może następować bez podejmowania ryzykownych działań, lecz powinny one mieścić się w odpowiednich granicach. W spółce występuje praktycznie zawsze co najmniej jedna osoba, która podejmuje ważne decyzje i odpowiedzialna jest za majątek firmy. Jeżeli członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innego organu kontrolującego czy reprezentacyjnego narazi spółkę na szkodę, to w rezultacie może on podlegać karze nałożonej przez prawo.

Do działań na szkodę biznesu może być prowadzenie działalności konkurencyjnej, niepłacenie podatków, przekroczenie uprawnień, zaniechanie działania, fałszowanie danych oraz wnioskowanie o upadłość firmy. Wszelkie kwestie prawne uregulowane są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Kodeksie Karnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *