Czym jest działalność pożytku publicznego?

To działalność społecznie użyteczna, która jest prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych konkretnie określonych w ustawie.

Kto ma prawo prowadzenia działalności pożytku publicznego?
– organizacje pożytku publicznego,
– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa polskiego do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działalności pożytku publicznego działają w ramach:
– świadczenia pomocy społecznej dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej,
– działania charytatywnego,
– pomocy osobom niepełnosprawnym,
– pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *