Dowody księgowe to dokumenty, które są podstawą dokonanych zapisów w księgach rachunkowych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości dowody księgowe muszą zawierać:

 • rodzaj dowodu,
 • numer identyfikacyjny,
 • określenie stron, które dokonują operacji gospodarczej,
 • opis operacji gospodarczej,
 • datę dokonania operacji gospodarczej,
 • datę wystawienia dowodu, jeśli jest inna niż data dokonania operacji gospodarczej,
 • podpis wystawcy dowodu,
 • podpis osoby, której wydano lub od której odebrano aktywa,
 • dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

 

Dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów. Wyróżniamy 7 rodzajów dowodów księgowych:

 • zewnętrzne własne – przekazywane kontrahentowi,
 • zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
 • wewnętrzne – dotyczą operacji wewnątrz jednostki,
 • korygujące,
 • zbiorcze – służą do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
 • zastępcze – wystawia się je do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
 • rozliczeniowe – ujmują wcześniejsze zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *