Sprawozdanie finansowe to dokument tworzony w firmie, który pokazuje jej stan finansowy. Dane w nim zawarte są wykorzystywane nie tylko przez podmiot gospodarczy, ale również mogą trafiać np. do władz państwa, członków określonych organizacji, różnych urzędów, darczyńców, sponsorów, a nawet do opinii publicznej.

Sprawozdanie finansowe złożone jest z:
– rachunku zysków i strat,
– bilansu,
– informacji dodatkowej.

Czasem w określonych formach przedsiębiorstw istnieje również obowiązek dołączenia sprawozdania z działalności podmiotu.

W Polsce sprawozdanie finansowe należy sporządzić w języku polskim oraz w walucie polskiej. Dane liczbowe możemy zaokrąglić do tysięcy lecz tylko wtedy, kiedy nie zniekształca to obrazu firmy znajdującego się w sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w formie elektronicznej i wysłane do Krajowego Rejestru Sądowego w systemie e-KRS lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *