Depozyt gwarancyjny stosowany jest przede wszystkim w ramach umowy leasingu. Jest to opłata, którą reguluje leasingobiorca zabezpieczając w ten sposób roszczenia związane z niewykonaniem umowy leasingu. W zależności od indywidualnych postanowień opłata ta może zostać uregulowana na początku trwania leasingu, ale także w jego trakcie włącznie z ratami leasingowymi.

Depozyt gwarancyjny jest rodzajem pobranej kaucji. Zgodnie z tym w przypadku wywiązania się w sposób należyty z umowy zostanie w całości zwrócony.

Depozyt gwarancyjny nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu. Kosztami są wyłącznie koszty ponoszone w celu osiągania bądź zachowania źródła przychodów. Tym samym udzielenie depozytu nie może być potraktowane za poniesienie wydatku ze względu na zwrotny charakter tej opłaty.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził iż depozyt jest świadczeniem obojętnym z punktu widzenia obowiązków podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *